Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  V dobrých rukou  »  V dobrých rukou - Živé slovo

V dobrých rukou - Živé slovo

HOŠEK, Pavel  a Petr VAĎURA. V dobrých rukou. Praha: Vyšehrad, 2013, 266 s.

Rozhovory nad Biblí, 6. svazek.

Před několika lety možná experiment, dnes již úspěšná edice. Tato slova mi přichází na mysl, když se dívám na již šestý díl z edice Rozhovory nad Biblí, který vydalo v září tohoto roku nakladatelství Vyšehrad. Obsahem knihy nesoucí název V dobrých rukou je 38 rozhovorů, které nad biblickými texty vedl v minulých letech Petr Vaďura s Pavlem Hoškem. Teologa a docenta religionistiky na ETF UK Pavla Hoška, Th.D., známého z různých přednášek napříč církvemi a z akcí jako je např. Letní biblická škole v Opárně či multifestival United, není třeba asi čtenářům Živého slova zvlášť představovat. Každopádně v něm Petr Vaďura našel člověka, který s velkou erudicí a fundovaností na straně jedné a s maximální srozumitelností, citlivostí a pokorou na straně druhé dokáže odkrývat smysl biblických textů, který je pro něj vždy živou a aktuální zvěstí. Nelze tedy než přivítat, že část z rozhovorů, které Vaďura s Hoškem vedli na vlnách rozhlasu, vychází nyní v knižní podobě.

Na čtenáře tedy čeká 38 rozhovorů nad texty Písma. Osm rozhovorů nad textem Starého zákona a třicet nad texty Nového zákona. Z hlediska obsahu v knize najdeme  rozhovory nad tématy povýtce teologickými jako např. téma spasení, obrácení, smrt a vzkříšení, Kristus jako velekněz, ale také rozhovory nad zcela praktickými otázkami, které více či méně řeší křesťané a církve dodnes.  Je to např. rozhovor o principech křesťanského života, problém modloslužby a smilstva, téma lásky a nového života křesťana, duchovní dary a jejich role v církvi, vztah křesťanů a Židů, vzájemné posuzování a odsuzování mezi věřícími apod.

Souhrnem řečeno, oba účastníci rozhovorů nás na 266 stranách provedou křesťanskou vírou i praktickým životem, teologií i etikou, temným údolím hříchu i radostnou nadějí v Boží lásce a milosrdenství. Myslím, že u drtivé většiny rozhovorů si mnoho čtenářů řekne, že o tomto tématu už někdy přemýšleli a tak jim diskuse dvou vášnivých čtenářů Bible nebude jistě cizí. Při nedávném hodnocení výuky na ETF UK byly přednášky Pavla Hoška označeny některými studenty jako „zajímavé, krásné, inteligentní, poučné“ a dokonce i „zábavné“. Dovolím si tvrdit, že toto hodnocení se dá vztáhnout i na tuto knihu.  

Ukázka z knihy

 „Veliké slovo znovuzrození vyjadřuje tajemnou skutečnost, že nový život, ke kterému jsme pozváni, se natolik odlišuje od života předchozího, až je pro jeho počátek nutná smrt. Nejde o žádnou dílčí opravu nebo předělávku, ale o faktický zánik toho starého. Starý život totiž není možno »pozvednout na vyšší úroveň«. Nový život je zázrak, nelze ho vypůsobit lidským snažením. Lze jej přijmout pouze s prázdnýma rukama, jako dar. Často si myslíme, že to, co musí umřít, je naše žádostivost, chamtivost, poživačnost a podobně. To je sice pravda, ale zdaleka ne celá. Umřít totiž musí všechno, celý starý člověk. Tedy i jeho urputná zbožnost, duchovní pýcha, náboženská zarputilost a zapšklost i jeho moralistické karatelství. To všechno jsou oblíbené převleky staré přirozenosti, do kterých se ráda halí. Proč? Aby nemusela zemřít. Proto ráda vykřičuje, že to, co musí zemřít, jsou pudy, chtíče a žádosti těla, jen aby se sama mohla schovat do nábožnosti a nemusela umřít. »Svatost je někdy jen převlečený zlý pud,« říká jeden moudrý chasidský rabín. A ještě výstižnější jsou slova C. S. Lewise: » Ze všech zlých lidí jsou zbožní zlí lidé ti úplně nejhorší.«“ (str. 177)

Pavel ŠímaZpět na knížku "V dobrých rukou".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook