Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  V jednom společenství  »  V jednom společenství - Text na záložce

V jednom společenství - Text na záložce

 

Liturgický rok se teologicky i historicky postupně utvářel na základě velikonočního příběhu Kristova, završeného jeho ukřižováním, vzkříšením a letničním sesláním Ducha svatého. Struktura tohoto roku není stanovena uměle. K velikonočnímu vrcholu svátků vykoupení se záhy připojil druhý vrchol svátků vtělení, Kristova narození. Liturgický rok má tak dva hlavní svátkové okruhy: velikonoční a vánoční. Rok Páně, tzv. temporál (z lat. tempus = čas), nesestává však pouze z těchto svátkových okruhů a jejich přípravných období (půst a advent), ale vytvářejí ho také týdny liturgického mezidobí, obecná doba liturgického roku. Mezidobí začíná pondělím po svátku Křtu Páně a končí – po přerušení velikonočním okruhem – sobotou před první adventní nedělí. Temporál organicky doplňují svátky svatých, tvořící tzv. sanktorál (z lat. sancti = svatí). Tyto svátky připomínají křesťanům podivuhodné působení Kristovo v jeho služebnících z různých dob a světadílů dějin církve a poskytují tak podněty k dalším, novým způsobům následování Krista (srov. konstituce Druhého vatikánského koncilu: o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium a věroučnou konstituci Lumen Gentium). Pokoncilní liturgická reforma upravuje svátkový kalendář tak, aby se jednak nezastírala základní osa liturgického roku (přednost slavností Páně před svátky svatých), jednak aby se v celé církvi slavily svátky celocírkevního významu a ostatní svátky byly zařazovány do kalendářů oblastních, diecézních nebo řádových. Ty vyzdvihnou všechny svaté, kteří měli a mají význam pro utváření místních společenství (svým původem, působením, obětováním života nebo rozšířeným kultem).
 

Čtení o svatých tvoří od počátku dějin křesťanství důležitou součást výchovy k živému společenství. Zástupy svědků Kristových defilují staletími v nejrůznějších uspořádáních. Vyprávějí o nich kalendáře, soubory legend, životy svatých Otců i liturgická čtení. Stavějí nám před oči příběhy mužů i žen, kteří v nejednom případě stáli u počátků dějin různých národů, a učí nás věrnosti, lásce i odhodlání pokračovat v rozvíjení prvokřesťanských tradic. Z tisíců těchto životních osudů vybírají autoři našeho souboru podle kalendáře na každý den roku osobnost světce, spojenou s konkrétním datem. Životopisné údaje těchto postav nám navíc zprostředkují i vhled do různých světových kultur a přiblíží nám tak i mnohé biblické, historické i ikonografické údaje, vypovídající o vývoji a povaze různých kulturních oblastí. Původní vydání Křesťanské akademie v Římě, je nyní doplněno údaji o následných změnách v liturgickém kalendáři. Kniha jistě poslouží i širšímu okruhu čtenářů zajímajících se o vývoj duchovní kultury.

 


Zpět na knížku "V jednom společenství".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook