Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Vánoce v české lidové kultuře  »  Vánoce v české kultuře - Text na záložce

Vánoce v české kultuře - Text na záložce

Když v roce 1988 vyšla poprvé tato kniha, vzbudila neobyčejný zájem čtenářů, neboť po desetiletích nejrůznějšího překrucování a dokonce i zamlčování smyslu a původu nejoblíbenějších svátků církevního

roku se jim konečně dostala do rukou publikace, jež na vysoké odborné úrovni rozebírala jejich povahu bez jakýchkoli úliteb vládnoucí ideologii. Skupina pěti vědců a publicistů, kteří toto dílo vytvořili, však i za tehdejších obtížných podmínek dokázala ještě mnohem více: poprvé v dějinách naší vzdělanosti prozkoumala a konkrétními příklady doložila, jak obsah a prožitek Vánoc našly svůj výraz v základních oblastech české kultury. V. Frolec ve studii Vánoce v tradici českého lidu podal přehled lidových zvyků od počátku adventu až do svátku Zjevení Páně – tedy 6. ledna. J. Snížková v České vánoční hudbě rozprostřela před čtenářem neobyčejnou šíři českých vánočních zpěvů, koled, pastorel a mší,jak je vysledovala v pramenech již od vlády Lucemburků, Vánoční motivy v českém výtvarném umění J. Davida zachytily vývoj zpodobení těchto motivů v českém malířství a sochařství od doby románské. J. Červenka v Motivu Vánoc v české literatuře podává antologii typických textů s vánoční tématikou počínaje národním obrozením. Z eseje L. Dvorského Vánoce na konci 20. století vyčteme, do jaké míry nahradil na konci socialistické éry konzumní životní styl duchovní obsah, mající základ v křesťanské tradici. Že autorům se podařilo opravdu jejich náročný úkol splnit, dosvědčuje fakt, že jejich text mohl být s výjimkou několika spíše technických úprav beze změny vydán i dnes.

Autory ovšem neomezovala jen doba, v níž psali, ale také možný rozsah knihy. Přesto dokázali podat nejen výstižný přehled výsledků dosavadního bádání, ale též obohatit naše poznání o nová fakta a dosud neodhalené souvislosti. Laika patrně nejvíce udiví, jak intenzivně působí dávné biblické příběhy i jejich obsah též na tvůrce moderní malířství a sochařství od doby románské. J. Červenka v Motivu Vánoc v české literatuře podává antologii typických textů s vánoční tématikou počínaje národním obrozením. Z eseje L. Dvorského Vánoce na konci 20. století vyčteme, do jaké míry nahradil na konci socialistické éry konzumní životní styl duchovní obsah, mající základ v křesťanské tradici. Že autorům se podařilo opravdu jejich náročný úkol splnit, dosvědčuje fakt, že jejich text mohl být s výjimkou několika spíše technických úprav beze změny vydán i dnes.

Autory ovšem neomezovala jen doba, v níž psali, ale také možný rozsah knihy. Přesto dokázali podat nejen výstižný přehled výsledků dosavadního bádání, ale též obohatit naše poznání o nová fakta a dosud neodhalené souvislosti. Laika patrně nejvíce udiví, jak intenzivně působí dávné biblické příběhy i jejich obsah též na tvůrce moderní.Zpět na knížku "Vánoce v české lidové kultuře".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook