Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Včerejší strach - Včera strach - a co nyní?

Včerejší strach - Včera strach - a co nyní?

přepsána z MF Dnes Při psaní o česko-německých vztazích se prakticky nikdo nevyhne osobnímu postoji. I lidé, kteří vystupují jako nezaujatí historici nebo politologové, jsou vedeni osobním zaujetím, ať už je vůči Němcům vstřícnější nebo záporné. Josef Škrábek ve své knize Včerejší strach otevřeně prolíná své osobní zkušenosti z dramatického česko-německého soužití s "velkými dějinami". Již sám název knihy navozuje ústřední otázku: co nyní počíst se vztahy mezi Čechy a Němci, když zkušenosti obou národů (jak bude dále v textu knihy ukázáno) jsou více než bolestné? Předností knihy je, že se pokouší o pohled z druhé strany. Češi žijící v Československu, které vzniklo na troskách rakousko-uherské monarchie, se často nedokázali do pocitu marginalizace, který po konci mocnářství zažívali "čeští" Němci. Sami prožíváme první republiku jako ostrov demokracie a prosperující stát a zapomínáme, jak se v ní vzdor všemu cítili Němci, kteří se prakticky ze dne na den stali z vládnoucí většiny trpěnou menšinou. Autor se o pohledy z druhé strany pokouší i opačným směrem. Upozorňuje na to, jak málo chápou vysídlení Němci mnichovsjké trauma, které poznamenalo nejen prezidenta Beneše, ale i celý národ. Zatímco Češi často nerozumějí německým pocitům z roku 1918, Němci zase ne zcela chápou české pocity z roku 1938, z doby okupace, a tedy i z roku 1945. Autor upozorňuje i na to, jaká propast zeje například mezi čísly obětí odsunu, jak je uvádějí čeští a němečtí autoři. Někteří němečtí historici mluví o čtvrt milionu mrtvých, zatímco české prameny o šesti tisících mrtvých a asi pěti tisících těch, kdo spáchali sebevraždu. I šest tisíc je obrovské číslo, ale význam tohoto číselného rozdílu je patrný. Jje to totiž rozdíl mezi excesy a genocidou. Stejně tak Němci ne zcela chápou, že život v protektorátu nebyl tak příjemný, jak si oni možná stále myslí. Oproti tomu Češi nevnímají, že Němci v Sudetech byli vystaveni silnému sociálnímu tlaku, který je nutil být členy nacistických organizací, i kdyby pro ně nebyli zcela nadšení. (Ostatně Češi podobným tlakům snadno podléhali v následujících letech.) Zajímavé jsou poznámky o socialistickém charakteru nacistického režimu. Komunistům se podle autora podařilo i pro nacisty zavést pojem fašisté, ačkoliv šlo o nacionální socialisty. Komunisté pochopitelně nechtěli zrůdnému Hitlerovu režimu přiznat nic socialialistického, aby na této značce neulpěla nějaká pohana. Právě v pozapomenutých detailech je jedna ze silných stránek Škrábkovy knihy. Jen když se začteme do poetických názvů všemožných nacistických akcí! Koho by napadlo, že heslo Práce šlechtí - Arbeit adelt - pochází z této doby. Stejně tak: Der Alltag soll schön werden - Všední den má zkrásnět. Blumen in die Aufenthaltstellen - Květiny do míst, kde se lidé zdržují, pobývají a pracují. Také poeticky znějící Lasst den Frühling in die Betriebe - Vpusťte jaro do podniků. A pak též trochu hrozivé Saubere Menschen im sauberen Betrieb - Čistí lidé v čistém podniku. Vyváženě se chce autor vyrovnat s postavou prezidenta Beneše, kterého mnozí sudetští Němci - v kontrastu s Masarykem - pokládají za českého nacionalistu. Je však postavou mnohem složitější. Josef Škrábek se nemohl vyhnout ani problému sudetských Němců a jejich viny, neviny, traumat a dnešních nároků. I tady se pokouší na mnoha příkladech ukázat, že došlo ke krutostem, které snad můžeme pochopit zase s přihlédnutím k českým pookupačním traumatům a tehdejší mezinárodní situaci (všude se "účtovalo"). Co je však na knize v dobrém slova smyslu "postmoderní", je prolínání velkých dějin, jak je zkoumají historici, s malými dějinami, které autor sám osobně zažil a které v knize také zobrazuje. Třeba i tato publikace způsobí, že se včerejší strach o něco zmenší a zvětší se obecné pochopení pro včerejšek a naděje pro zítřek.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook