Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Velikonoce v české lidové kultuře - Text na záložce

Velikonoce v české lidové kultuře - Text na záložce

Kniha Věry Frolcové, vědecké pracovnice Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně, představuje v naší odborné literatuře první syntetický obraz obyčejů, obřadů, děl lidového umění apod. vížících se k těmto nejvýznačnějším křesťanským svátkům liturgického roku. Autorka zde vyšla jak z dlouholetého terénního výzkumu vlastního, jehož výsledky uložila do řady časopisecky zveřejněných článků, tak ze studia skoro nesčetných literárních zdrojů, jež se otázkou lidové kultury zabývají již od dob národního obrození. Kniha zachycuje tyto projevy ve všech oblastech naší vlasti – tedy v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, přičemž na řadě míst se dotýká i lidové kultury německého osídlení naší země.

K určení jejich specifičnosti využívá V. Frolcová též početných srovnání se zvyklostmi ostatních evropských národů, především těch, jež žijí v našem sousedství.

Třebaže autorka obzírá velikonoční problematiku i časově široce, soustřeďuje se především na úsek od Květné neděle do Velikonočního pondělí. Toto omezení jí umožňuje pečlivě rozlišit rozdílné prameny, odkud rozličné tradice vycházejí –

tedy jak z prostředí venkovského, kořenící mnohdy až v době předkřesťanské, tak z prostředí městského a ovšem i z inspirace čistě křesťanské. Zároveň se jí daří ukázat, co z velikonočního příběhu dokázalo na mysl našeho lidu zapůsobit

nejhlouběji a co spíše ustupovalo do pozadí.

Významnou složkou textu je stránka výtvarná. Autorka doprovodila svůj výklad množstvím dosud

nepublikovaných ilustrací – maleb na skle, kraslic apod. – doplněných ještě kresbami Magdaleny Říčné.

Tyto kresby čtenáři umožní představit si, jak vyhlížejí předměty spjaté s velikonočními zvyky (např.

novoletní stromky, pomlázky) a jak se tyto zvyky a obřady provádějí ještě dnes. Slouží zároveň jako důkaz autorčina závěru, že přes všechna temná proroctví lidové oslavy Velikonoc stále žijí a že dokonce v posledním desetiletí procházejí

určitou obrodou.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook