Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Venkov pod kolektivizační knutou  »  Venkov pod kolektivizační knutou - Recenze Martina Nodla

Venkov pod kolektivizační knutou - Recenze Martina Nodla

POD čAROU • Souvislosti 2/2011

Martin Nodl / Glosy historické XL (Jiřího Urbana Venkov pod kolektivizační knutou)

Martin Nodl

Glosy historické XL

Ideje - Dějiny - Společnost

Venkov pod kolektivizační knutou

Konečně. Nezájem historiků o padesátá léta 20. století, nahlížená zdola, optikou

obyčejných lidí, je zarážející. Politické procesy, stalinizace a následná pomalá

destalinizace jako by dějepisectví zatemnily oči. Kniha Jiřího Urbana sice do jisté míry

zůstává ukotvena ve vidění padesátých let optikou represe, avšak důrazem na konkrétní

příběhy obětí, jež nebyly ve své podstatě ani vědomými odpůrci nového režimu, ani jeho

spolupodílníky, kteří se z důvodu her stranických frakcí ze dne na den stali z pachatelů

oběťmi, jim dává nový rozměr. Ústředním tématem jeho faktograficky pojaté práce je

kolektivizace zemědělství v obcích Choteč a Svatojánský Újezd poblíž Lázní Bělohrad,

s hlavními hrdiny, "kulaky", Josefem Novotným a Josefem Machytkou. Na jejich osudech

Urban zkoumá genezi destrukce soukromého hospodaření a spolu s tím i rozpad

občanské společnosti na českém venkově. Obraz, který překládá, je kombinací řeči

úředních dokumentů a vzpomínek pamětníků. V obou autorových pramenech se sice

skrývají jistá úskalí, Urban se jich však snaží vcelku úspěšně vyvarovat: jednak

kritickými komentáři, v nichž ohledává osobní motivace vypovídajících, jednak

nepřetěžováním samotného textu citáty, jak je bohužel pro faktograficky zaměřenou

českou historiografii dějin komunismu téměř typické. Snad jen velmi četné glosy

kronikáře Josefa Kovandy mohl autor omezit, neboť jejich účelovost a tendenčnost je

natolik zřetelná, že jsou ve skutečnosti bezcenné.

Případové studie Josefa Novotného a Josefa Machytky přesvědčivě ukazují, že vzdorování

kolektivizačnímu tlaku bylo krajně obtížnou a k nezdaru odsouzenou záležitostí. Nic na

tom nemohou změnit ani ojedinělé případy soukromých zemědělců hospodařících ještě

v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, jimž se za příznivých okolností podařilo

ekonomicky přežít, byť za cenu neustálé šikany, především v podobě nucené směny

polností (počátky nucené směny v padesátých letech přesně popisuje i Urban). Situaci

v novopackých vesnicích výmluvně reprezentuje jak opakovaně neúspěšné zakládání

JZD, tak systematický tlak nesplnitelných dodávek či zabavování strojů, které museli

"kulaci" i po zabavení splácet. Mechanismus tlaku na jednotlivce, kteří byli označeni jako

třídní nepřátelé a jejichž zlomení a zničení mělo exemplárně působit na váhající

a lavírující rolníky ve vsi, Urban na základě dochovaných pramenů vystihl velmi

podstatně. Problém je pouze v tom, že se případy Josefa Novotného a Josefa Machytky,

resp. situaci v Chotči a ve Svatojánském Újezdu, pokouší poněkud násilně naroubovat do

obecného výkladového konceptu, který v posledních letech na základě normativních

pramenů předložili Karel Kaplan a Karel Jech. Urbanovi v tomto ohledu poněkud chybí

odstup od jeho historiografických ikon, nemluvě o absenci teoretického rámce, jenž by

přesahoval ryze český diskurz. Ostatně sám Urban ukázal, jak je obecný koncept

kolektivizace nahlížený optikou normativních pramenů schematický. Jeho vlastní

výzkumy totiž svědčí o tom, že vždy záleželo především na iniciativě místních či

nejbližších nadřízených stranických orgánů, resp. okresní prokuratury: iniciativa agilních

kolektivizátorů, kteří mínili naplňovat (či překračovat) požadavky centrálních stranických

institucí a usnesení, v konkrétních případech získávala individuální, především kariérním

postupem ovlivněnou podobu. I z tohoto důvodu je třeba Urbanovu knihu číst především

jako dobře zvolenou příkladovou studii. Ačkoli postrádá obecnější přesah, přesto barvitě

zpřítomňuje atmosféru dnes v kolektivní paměti téměř vytěsněné doby.Zpět na knížku "Venkov pod kolektivizační knutou".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook