Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Venkov pod kolektivizační knutou  »  Venkov ... záložka

Venkov ... záložka

Kniha J. Urbana vypráví příběh dvou spřízněných rodin z Novopacka, rodin soukromých zemědělců Josefa Novotného a Josefa Machytky, kteří se právě pro své příkladné hospodaření a úctu, jíž se těšili ve své obci, stali obětí exemplárního procesu s „venkovskými boháči“ – „kulaky“. Kniha sleduje dramatické osudy těchto rodin v průběhu 50. let, přes léta 60., na jejichž počátku byla kolektivizace českého venkova dokončena, až do polistopadového období a pokusu o vyrovnání se zločiny minulosti.

 

„Nespornou předností autora je hluboká znalost vesnického prostředí Novopacka, způsobu myšlení a životních postojů rolníků a sedláků, kterou si osvojil jak studiem až neuvěřitelného množství regionálních archivních fondů či obecních kronik, tak pozorným nasloucháním vyprávění očitých svědků a pamětníků. … Věcné vylíčení psychózy v poklidné venkovské obci a pečlivé vylíčení příprav, průběhu i důsledků novopackého protiselského procesu tvoří hlavní přínos Urbanovy knihy. Nemenší čtenářskou pozornost si však zasluhují i navazující kapitoly (např. o podvodném ,výkupu‘ zemědělských strojů, o vleklých strastech JZD ve Svatojánském Újezdu s půdou, povinným pachtem či nedostatkem pracovních sil apod.). Nepochybně jde o průkopnický příspěvek k regionálním dějinám našeho novodobého zemědělství, který – doufejme – najde svoje pokračovatele i v jiných regionech.“ (z předmluvy doc. Karla Jecha)

 


Zpět na knížku "Venkov pod kolektivizační knutou".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook