Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Veselé chvíle v životě lidu českého - Text na záložce

Veselé chvíle v životě lidu českého - Text na záložce

Roku 1889, před dvaceti lety, vydal jsem knihu: Staročeské výroční obyčeje, pověry, zábavy a slavnosti. Netušil jsem, že potom místo oddechu všecky volné chvíle mimo povinnosti úřední v bibliothéce Musea království Českého a mimo činnost, spojenou s přednáškami o všeobecné historii kulturní na české universitě a s vědeckými pracemi, z tohoto oboru uveřejněnými, zasvětím s upřímnou účinnou láskou a s neomrzelou vytrvalostí studiu českého lidu… z českého lidu jsem vzešel a českému lidu rád bych síly svoje všecky obětoval… takovými slovy otevírá dr. Čeněk Zíbrt (1864-1932), profesor všeobecné kulturní historie Karlovy univerzity a dlouholetý redaktor „Českého lidu“ v předmluvě k původnímu vydání prvního dílu z roku 1909 své monumentální etnografické dílo, jehož další vydání pod titulem Veselé chvíle v životě lidu českého se po více než půlstoletí opět dostává do rukou čtenářů. V tomto poučném a zábavném díle sledoval autor výroční obyčeje od Nového roku do Vánoc a vědecky je zpracoval. Podařilo se mu tak nejen probudit zájem o naši kulturní historii, ale položit základy oboru, jenž je důležitou součástí kulturní historie a paměti národa. S knihou Veselé chvíle v životě lidu českého se vracíme do časů, kdy zvláště na venkově byla téměř každá práce spojena s nejrůznějšími zvyky, písněmi a úkony, kdy každé roční období s sebou přinášelo jiné obyčeje, písně, zábavy a povinností, které především na venkově a v malých městech neodmyslitelně patřily k rodinnému i společenskému životu. Dílo Čeňka Zíbrta, z jehož prací připomeňme ještě Dějiny kroje v zemích českých až po války husitské (1. díl), Jak se kdy v Čechách tancovalo a Z dějin českého knihtiskařství, jde je zvláště v dnešní multikulturní době živým pramenem poznání.

 

Ve volné řadě etnografických prací ve Vyšehradu mimo jiné vyšlo:

 

Václav Frolec a kol.: Vánoce v české kultuře

Věra Frolcová: Velikonoce v české lidové kultuře

Alexandra Navrátilová: Narození a smrt v české lidové kultuře

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook