Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Úvod do Nového zákona  »  Úvod do Nového zákona - Perspektivy

Úvod do Nového zákona - Perspektivy

Nový zákon vědecky i napínavě

 

Nakladatelství Vyšehrad vydalo letos mimořádnou publikaci: korpulentní a přitom krásně graficky a umně teologicky zpracovaný Úvod do Nového zákona od Petra Pokorného a Ulricha Heckela.

Právě dvacet let poté, co Pokorný v témže nakladatelství vydal svůj Literární a teologický úvod do Nového zákona. Věda však pokročila a snaha po syntéze stejně tak.

Český evangelický novozákoník Petr Pokorný patří mezi špičkové teology světové novozákonní vědy a jednu dobu zastával i funkci prezidenta mezinárodní vědecké organizace Studiorum Novi Testamenti Societas. Ve svých osmdesáti letech – s pomocí svého tübingenského asistenta – shrnul své novozákonní bádání do osmisetstránkové učebnice, která původně vyšla v němčině. Autoři v ní nenabízí pouze uvedení do jednotlivých novozákonních knih, nýbrž i teologii Nového zákona, stejně jako zásadní úvahy nad celkovou koncepcí Nového zákona jako protějšku hebrejské Bible. Přitom Pokorný vede v knize pozoruhodný dialog s novozákonními teology současnosti i nedávné minulosti. 

 

Spor o úřady

Patří mu ke cti, že na jedné straně důkladně probírá jednotlivé spisy či organické celky Písma, počínaje nejstaršími spisy Pavlovými, ale neopomíjí ani zdůraznit, že i v rámci těchto autoritativních textů probíhá vnitřní dialog plný plodného napětí. Ať už se týká vztahů „víra – skutky“ v polemice autora Matoušova evangelia a Jakubovy epištoly s apoštolem Pavlem anebo o vztah křesťanů druhé a třetí generace k římským úřadům, jak je odlišně pojednává ve stejné době První list Petrův či apokalyptické Zjevení Janovo. Podle prvního z těchto spisů „musí být křesťané na martyrium připraveni, nemají je však považovat za nevyhnutelné. Křesťan se má pokoušet změnit negativní postoj úřadů a sousedů svou občanskou poslušností, přizpůsobením se společenským zvyklostem a především láskou…“ Zjevení Janovo podle autorů učebnice vyostřilo napětí, které nebylo až tak nevyhnutelné, aby zdůraznilo nutnost vytrvalosti, trpělivosti, věrnosti ve víře a také lásky, aniž by se přitom křesťané přizpůsobovali pohanskému okolí.

 

Husova inspirace

Čtenář záhy pochopí, že diferencované odpovědi novozákonních autorů nacházejí až překvapivou paralelu i v naší době. Tím spíše je třeba zdůraznit, že ona polyfonie byla v novozákonním kánonu kodifikována jako norma a že nestejný úhel pohledu na tutéž událost nezakládá nutně konfesijní rozrůzněnost, ale spíše navádí k internímu dialogu. A to i napříč staletími. Tento Úvod do Nového zákona totiž nepřehlíží ani dějiny působení jednotlivých novozákonních knih, které dosud v běžných biblických komentářích nezdomácněly. Tak se například čtenář dozví v oddíle o listu Efezským, jak moc jím byl kdysi coby platónský realista ovlivněn Mistr Jan Hus při své formulaci ideje církve.

Pokorného a Heckelova kniha splňuje na jedné straně veškerá vědecká kritéria, na straně druhé je knihou mimořádně čtivou a napínavou. Koho teologie baví, měl by si tento krásný tlustospis vzít s sebou třeba na týdenní dovolenou. Asi by nelitoval.

Martin T. Zikmund

Perspektivy 24/2013Zpět na knížku "Úvod do Nového zákona".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook