Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Úvod do Nového zákona  »  Úvod do Nového zákona - Slovo a život

Úvod do Nového zákona - Slovo a život

Petr Pokorný – Úvod do NZ

Vydání úvodu do Nového zákona od předního českého biblisty Petra Pokorného představuje dlouho očekávanou událost. Už několik let se dalo předvídat, že obsáhlý, osmisetstránkový svazek, vydaný v roce 2007 v německém Tübingen doputuje nakonec také k českému čtenáři. Se vstupem této knihy do českého prostředí se ovšem také radikálně proměňuje její odborný kontext. Zatímco německá verze byla potvrzením evropského významu autora a pevné pozice, kterou si za desetiletí své práce vybudoval mezi současnými biblisty, české vydání ve své podstatě teprve rýsuje hřiště, na kterém se prozatím mnoho neodehrálo. Jistě, i český zájemce o uvedení do Nového zákona mohl čerpat z několika již dříve vydaných publikací. Zároveň je ovšem nutné dodat, že tyto zdaleka nedosahovaly obsahové šíře Úvodu a především, jednalo se o překlady, nikoliv o původní domácí tvorbu.

Nejzásadnější českou alternativou Pokorného Úvodu do Nového zákona tak dodnes zůstává starší Literární úvod do NZ od téhož autora. Z něj ostatně Pokorný ve své novější práci viditelně vychází – místy navazuje, v několika případech pak reviduje své dřívější závěry.

Už v předmluvě knihy je zmíněna její jistá neobvyklost, spočívající v tom, že tato učebnice spojuje dva tradiční knižní formáty – úvod literární a úvod teologický. S ohledem na čtenáře je to řešení šťastné, umožňující v jediném svazku získat celostní a zároveň nijak povrchní vhled do světa novozákonních textů. Pokorný v knize zúročil svou dosavadní badatelskou práci a Úvod tak představuje do jisté míry také jakýsi sumář toho, co bylo možné nacházet v jeho knihách o hermeneutice, kulturním kontextu biblických textů nebo v tematických monografiích (christologie, eschatologie) a komentářové tvorbě. Ve většině případů toto zestručnění není na úkor kvality a nelze než doufat, že povede čtenáře (nejen vysokoškolské studenty) k touze po dalším rozvíjení a prohlubování získaných informací.

Kniha je strukturována přehledně. Na úvodní kapitoly vytvářející nutný hermeneutický a kulturně historický kontext navazuje přehled novozákonních textů, řazených podle předpokládané chronologie vzniku. Pečlivá pozornost je věnována také otázkám textové kritiky, současnému stavu rekonstrukce textu na základě dostupných rukopisů, a také historickým a teologickým souvislostem vzniku kánonu. Za další rozvinutí by pak stál motiv kanonicity jako hermeneutického klíče, který je předpokladem adekvátního čtení a interpretace novozákonních textů.

Dílčí teologické exkursy nad jednotlivými tématy, kterými je celá kniha proložena, umožňují základní orientaci, ale pochopitelně nemohou vyčerpávajícím způsobem přehlédnout celou škálu přístupů, které v dějinách křesťanského myšlení tato témata vyvolala. Teologie svátostí, motiv zástupnosti nebo téma eschatologie, to všechno má v novozákonních textech svá východiska, ale zároveň je nemyslitelné tyto motivy promýšlet bez hlubšího zohlednění dějin teologie. Tady naráží disciplína teologie Nového zákona na své, ne příliš jasně formulované limity. Nutno dodat, že Petr Pokorný se s nezbytně omezeným prostorem pro teologický výklad vyrovnal příkladně. Jeho novozákonní teologie nezamlčuje svou časnost, nehraje si na vynášení univerzálních pravd, ale zároveň se vrací k textu, kdekoliv je to jen možné. V tomto ohledu může být čtenáři Petr Pokorný příkladem takové teologie, která je si vědoma svých omezení, ale která má také dostatek odvahy k hledání a pokory před svým zdrojem.

Kniha je v závěrečné části doplněna obsažným geografickým a chronologickým přehledem, rejstříky a výběrem základní literatury.

Jakákoliv učebnice, zejména pokud se jedná o podobně obsažný úvod, je vystavena riziku, že bude pokládána za dostačující přehled všeho potřebného. Nikoliv za vstupní bránu k disciplíně, ale za její vyčerpávající shrnutí. Jedna kniha podobnou ambici nemůže nikdy naplnit. Pokud se ovšem takové nedorozumění přihodí také Pokorného Úvodu, nebude to rozhodně úplná tragédie. Kdyby tato kniha představovala obecně přijaté novozákonní minimum, bylo by to s úrovní českých bohoslovců celkem dobré.

Autor: Jáchym GondášZpět na knížku "Úvod do Nového zákona".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook