Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Vykoupení krví  »  Vykoupení krví - www.ceskenovinky.cz

Vykoupení krví - www.ceskenovinky.cz

http://www.ceskenovinky.eu/2015/09/09/vykoupeni-krvi-detektivni-pribeh/

Vykoupení krví – detektivní příběh

Praha 8. září 2015

 Vychází 18. příběh fenomenální detektivní série se sestrou Fidelmou.

 Detektivní příběhy o sestře Fidelmě  přinesly britskému historikovi  a spisovateli Peteru Tremaynovi celosvětovou proslulost.  U nás je už jedenáct let vydává nakladatelství Vyšehrad.

obálka

Britové jsou svými historickými detektivkami proslulí, u nás se těší oblibě zejména  cyklus příběhů s bratrem Cadfaelem z pera Ellis Petersové (1913-1995) a série se sestrou Fidelmou historika Petera Tremayna (*1943).

Zatímco benediktinský mnich řeší zločiny ve 12. století v Anglii, advokátka soudního dvora se činí v 7. století v Irsku. Cadfaelovi pomáhá v pátrání šerif Beringar a Fidelmě je k ruce bratr Eadulf. Oba detektivové jsou na svou dobu moderní a bez předsudků. Petersonová i Tremayne odlehčují dramatický děj smyslem pro humor a věrohodné oživují středověkou minulost. Petersonové její  Cadfael  dokonce pomohl k Řádu Britského impéria za zásluhy o literaturu,  o třicet let mladší Tremayne má na jeho udělení ještě čas.

Peter Tremayne, vlastním jménem Peter Berresford Ellis, je pozoruhodný autor už svým záběrem – píše práce odborné, zejména o postavení keltských žen, irské mytologii, keltské mytologii ad., biografie literátů, kteří jej zaujali,  beletrii v žánru fantasy a historické romány. Navíc je nevídaně plodný – dosud vydal téměř 100 knih, pod pseudonymem Peter Tremayne jich publikoval 55.

Detektivní příběhy o sestře Fidelmě, v nichž využil svých znalostí staroirského práva, vycházejí ve více než 20 jazycích. Nakladatelství Vyšehrad nyní vydává v pořadí už 18. případ sestry Filelmy –  VYKOUPENÍ KRVÍ.

Píše se rok 670 a král Colgú pořádá na svém hradě hostinu pro význačné panstvo. Náhle do síně přichází řeholník, který prý králi přináší důležitý vzkaz. Vzápětí se ale posel na Colgúa vrhá a s výkřikem „Pamatuj na Liamuin!“ ho probodne. Stráž sice útočníka okamžitě zneškodní, ale král je vážně raněn  a bojuje o život. Kdo je to Liamuin? A kdo stojí za pokusem o vraždu? Vyšetřováním je pověřena králova sestra Fidelma, vzdělaná právnička, a její muž, bratr Eadulf. Společně se musejí vydat na území svých úhlavních nepřátel, příslušníků kmene Uí Fidgente, aby odkryli temné tajemství kláštera Mungairit,  a také podniknout výpravu do hrozivé horské tvrze. Po celou dobu výpravy je provází nástrahy a nebezpečí, až nakonec odhalují šokující pravdu…

Z anglického originálu Atonement of Blood, vydaného nakladatelstvím Headline Publishing Group v roce 2013, přeložila Alžběta Slavíková Hesounová

Ilustrace na obálce Lee Gibbons

Odpovědná redaktorka Adéla Tošovská

Počet stran 320, MOC 298 Kč

Vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 2015

Vydání první

www.ivysehrad.cz          

 Napsali o knize

„Sestra Fidelma je postava plná života, je to žena s obrovským rozhledem a odvahou, která by vyčnívala v jakékoli době, ale do divoké krásy středověkého Irska vnáší zvláštní jiskru.“

Morgan Llywelyn

„Historické detaily knihy jsou fascinující a poskytují živou představu o každodenním životě dané doby…nejpropracovanější a nejnázornější obraz starého Irska.“

Irish Examiner

„Správná dávka zla a napětí kombinovaná s věrohodnými a rozmanitými postavami.“

Historical Novels Review

„Historické pozadí je prokresleno s nevídanou přesvědčivostí…“

The Times

Peter Tremayne.

 Britský historik a spisovatel Peter Tremayne, vlastním jménem Peter Berresford Ellis (*1943), se narodil v anglickém Coventry ve Warwickshire, kde je možné doložit rodinu Ellisových až do roku 1228. Jeho matka pocházela ze staré sussexské rodiny saského původu, kde je možné vystopovat čtrnáct předchozích generací. Irské, skotské, velšské a bretonské rodinné kořeny ho inspirovaly   ke studiu Keltů a keltské kultury, přičemž své vzdělání zužitkoval jak v populárně-vědných pracích, tak v beletrii. Peter Tremayne je pozoruhodný už tím, jak různorodé zájmy se odrážejí v jeho dílech. Je autorem odborných prací věnovaných Keltům v Itálii a Řecku, dále postavení keltských žen, irské mytologii, keltské mytologii, ale napsal také několik literárních biografií. Jeho prozaické dílo zahrnuje žánr fantasy, historické romány a detektivní příběhy. Dosud vydal téměř 100 knih a stejný počet povídek, četné studie a nepočítaně novinových článků. Pod pseudonymem Peter Tremayne publikoval 55 knih, z nichž mu právě detektivní příběhy o sestře Fidelmě vynesly celosvětovou proslulost.  U nás je vydává Vyšehrad.

 Jak jdou knihy s Fidelmou chronologicky za sebou:

Rozhřešení vraždou (2004)

 1. Rubáš pro arcibiskupa (2012)
 2. Nechte maličkých (2004)
 3. Paní temnot (2005)
 4. Dým ve větru (2007)
 5. Opat s mečem (2007)
 6. Zlý úplněk (2008)
 7. Zvon malomocného (2008)
 8. Pán duší (2009)
 9. Modlitba za zatracence (2009)
 10. Tanec s démony (2010)
 11. Ztracený relikviář (2010)
 12. Holubice smrti (2011)
 13. Kalich krve (2012)
 14. Jezdec věstí smrt (2013)
 15. Sedmá polnice (2013)
 16. Symbol smrti (2014)
 17. Vykoupení smrtí (2015)

Ukázka z knihy, str. 19

    „To bych ráda věděla, oč se jedná,“ promluvila Fidelma k Eadulfovi polohlasem. Její muž si ovšem mezitím hladově měřil srnčí pečeni, která na stole čekala na rozporcování, a tak si události v sálu nestihl povšimnout. Teď  na Fidelmu nepří­tomně pohlédl.

Vtom už se ale dveře znovu otevřely a Gormán do hodovní síně uváděl nevýrazného muže oděného v řeholním rouchu. Mnich se na okamžik nejistě zarazil, jako by chtěl zjistit, kde se to vlastně ocitl. Všichni hosté utichli a zadívali se na nezná­mého příchozího.

„Jen vstup, bratře Lennáne, a připoj se k nám,“ zvolal Colgú. „Slyšel jsem, že ses k nám vypravil z Mungairitu a neseš mi důle­žitou zprávu. Pojď, máš za sebou namáhavou cestu, občerstvi se tedy s námi na hostině a můžeme tu záležitost probrat při jídle.“

Nově příchozí se rozhlédl kolem sebe a měřil si společnost tmavýma očima, zapadlýma v nažloutlé tváři.

Brehon Áedo si mužovu váhavost zjevně vysvětlil rozpaky nad přítomností urozených osob z královského rodu Eóghanachtů, a tak povstal ze svého místa vedle krále a s přátelským úsměvem mnichovi pokynul, aby šel dále.

Řeholník se podle všeho konečně vzpamatoval a zdálo se, že se trochu napřímil v ramenou; pak vykročil ke stupínku, na němž seděl král a jeho dvořané. Zatímco kráčel vpřed, pravou rukou zalovil pod rouchem, jako by odtamtud chtěl vytáhnout listinu se vzkazem. Ovšem místo aby zamířil k místu, na něž mu ukázal brehon Áedo, došel až ke Colgúovi – a pak se stalo něco zcela nepředstavitelného. Mnichovi se v ruce náhle objevila dýka, jako by ji tam kdosi přičaroval, a muž se vrhl na krále. „Vzpomeň na Liamuin!“ zvolal hlasem blížícím se vřískotu a zarazil zbraň Colgúovi do hrudi. Král se nechápavě zadíval  na krvavou skvrnu, která mu začala prosakovat tunikou. Všichni přítomní byli činem tak ochromeni, že se na okamžik rozhostilo naprosté ticho. Pak útočník znovu pozvedl ruku, ale nežli stačil krále znovu bod­nout, brehon Áedo se s hlasitým výkřikem vrhl před Colgúa. Nůž zasáhl brehona a zabořil se mu hluboko do hrdla. Áedo se zhroutil na krále. Byl mrtev.

Útočník se pokusil zbraň vytáhnout z nehybného těla, zjevně odhodlán krále znovu napadnout. Vykřikl tatáž slova jako před okamžikem: „Vzpomeň na Liamuin!“ Když ale vzhlédl od Áedova těla, uviděl nad sebou Caola, velitele královy tělesné stráže, jak se k němu blíží s napřaženým mečem. Ze všech sil se pokusil vyprostit dýku z krku mrtvého brehona a téměř se mu to poda­řilo, ale vtom už Caol udeřil. Jeho meč projel útočníkovým srd­cem a bylo zřejmé, že muž byl mrtev ještě dříve, nežli jeho tělo dopadlo na podlahu.

V tu chvíli už se v sálu ozval ohlušující řev zděšených hlasů. Beccan stál na místě, neschopen pohybu, ve tváři bledý jako smrt.

Eadulf jako první doběhl k brehonovi Áedovi, ale jediný pohled mu stačil, aby poznal, že mu již není pomoci. Odvalil tedy jeho tělo ze zhroucené postavy Colgúa a rychle krále prohlédl. Král byl v bezvědomí a z rány na prsou mu stále prýštila krev. Eadulf cítil, že hned za ním stojí vyděšená Fidelma.

„Ještě dýchá, ale jeho život visí na vlásku,“ řekl jí.

„Odpusťte mi troufalost, ale myslím, že k ošetření krále jsem zde nejpovolanější já.“ Byl to hlas bratra Conchobhara, lékaře a apatykáře, který se o Colgúa i Fidelmu staral od chvíle, co se narodili.

Eadulf mu okamžitě ustoupil. Stařec měl pravdu. Nebylo třeba se o to přít.

„Bude žít?“ zeptala se ho Fidelma a hlas se jí obavou lámal.

„Udělám vše, co bude v mých silách,“ prohlásil bratr Concho­bhar pevným hlasem. „Zbytek bude záležet na Bohu.“ Přiklekl vedle krále a začal Colgúovi vyhrnovat tuniku a košili, aby ránu ohledal.

Peter Tremayne byl v roce 2012 hostem Marka Ebena v pořadu    Na plovárně:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/212522160100023-na-plovarne-s-peterem-tremaynem/

Denisa Novotná

 Zpět na knížku "Vykoupení krví".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook