Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Dějiny světa 1  »  Dějiny-světa-1 / Text na záložce

Dějiny-světa-1 / Text na záložce

Dějiny světa 1

 

Globální dějiny od počátků do 21. století

 

 

První svazek šestidílné edice zpracovává nejstarší dějiny v širokém geografickém záběru od ­Afriky přes Evropu a Asii až po Ameriku. ­Úvodní kapitoly sledují fyzický a mentální vývoj rodu Homo sapiens. Od počátku doby kamenné až po její konec před zhruba 10 000 lety byl jediným způsobem získávání obživy lov a sběr – ty také přispěly k zformování dnešní podoby člověka a umožnily mu osídlit ještě před koncem doby ledové všechny kontinenty. S počátkem neolitu začala vznikat první velká sídliště a předměstské struktury, jež se pak přirozeně vyvinuly v první vyspělé civilizace. V centru pozornosti jsou nejen nejznámější civilizace starověku – Egypt, Mezopotámie, Arabský poloostrov, povodí Indu, říše Chetitů v Malé Asii či Středomoří –, ale i nejstarší kultury Afriky, Číny, Ameriky a odlehlé oblasti na okraji obydleného světa, v Arktidě. Autoři uplatňují širokou škálu přístupů zahrnující sociální, hospodářské a kulturní dějiny, a přinášejí tak plastický obraz nejstarší minulosti světa.

 

 

Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer „Tyto Dějiny světa vůbec poprvé podávají historii lidstva, jež zohledňuje všechny doby a kultury. … Poprvé jsou tu dějiny vypsány z globální perspektivy.“

 

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. „Jde o výjimečný a užitečný přehled, cenný zejména svou šíří pokrývající vývoj lidské společnosti ve všech částech světa. Z hlediska českého čtenáře je zajímavý i tím, jak prameny pocházející z našeho území zařazuje do širšího kontextu evropského vývoje.“

 

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. „Postupující globalizace propojuje dnes již téměř všechno lidské dění. Vnímáme její slibné i tísnivé stránky a napadá nás také řada otázek. Předkládané Dějiny světa odpovídají fundovaně na ty, které hledají orientaci a pochopení zkoumáním prehistorie a historie lidstva, jeho geneze a vývoje jeho kultur. Při četbě šestisvazkových Dějin, zpracovaných na špičkové úrovni dnešní vědy, nám přijde nejspíše na mysl i globální odpovědnost, kterou máme my lidé vůči sobě navzájem i společně vůči světu.“

 

 

Editor

Prof. Dr. Albrecht Jockenhövel (*1943)
Emeritní profesor archeologie na univerzitě v Münsteru. Jeho odborný zájem se soustředí na evropskou dobu bronzovou. Je členem Akademie věd a literatury v Mohuči.

 

Autoři tohoto svazku

Prof. Dr. Gerhard Bosinski, Neuwied

Prof. Dr. Peter Breunig, Frankfurt n. M.

Prof. Dr. Ricardo Eichmann, DAI Berlín

Prof. Dr. Reinhard Emmerich, Münster

PD Dr. Ute Franke, DAI Berlín

Prof. Dr. Erhart Graefe, Münster

Prof. Dr. Nikolai Grube, Bonn

Prof. Dr. Michael Janda, Münster

Prof. Dr. Albrecht Jockenhövel, Münster

Prof. Dr. Hartmut Matthäus, Erlangen‑Norimberk

Prof. Dr. Johannes Müller, Kiel

Prof. Dr. Andreas Müller-Karpe, Marburg

Prof. Dr. Hans Neumann, Münster

Prof. Dr. Clemens Pasda, Jena

Prof. Dr. Klaus Schmidt, DAI Berlín

Prof. Dr. Gerd-Christian Weniger, Mettmann

Prof. Dr. Andreas Zimmermann, Kolín n. R.

 

Překlad revidovali

Mgr. Martin Novák, Ph.D.

prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Mgr. Kateřina Šašková, Th.D.

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

doc. PhDr. Svetislav Kostić

Mgr. Věra Klontza-Jaklová

PhDr. Vladimír Liščák, CSc.

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

 

 

Šestidílné

DějinY světa

vydané v letech 2009–2010 prestižním německým nakladatelstvím WBG přinášejí nový pohled na celek světových dějin od jejich nám známých počátků až po současnou éru globalizovaného světa. Početný kolektiv autorů zahrnuje přední odborníky na daná období a kulturní okruhy. Jednotlivé oblasti, epochy a kultury nestojí izolovaně vedle sebe, ale jsou propojeny sítí vzájemných vztahů a nahlíženy důsledně perspektivou celku. Svazky jsou doplněny mapami, tabulkami a ilustracemi.

Albrecht Jockenhövel (ed.)

Dějiny světa 1

Od počátku do roku 1200 př. Kr.

Gustav Adolf Lehmann
a Helwig Schmidt­‑Glintzer (eds.)

Dějiny světa 2

Starověké světy a nové říše.
1200 př. Kr. až 600 po Kr.

Johannes Fried a Ernst-Dieter Hehl (eds.)

Dějiny světa 3

Výklady světa a světová náboženství.
600 až 1500

Walter Demel (ed.)

Dějiny světa 4

Objevy a nové struktury. 1200 až 1800

Walter Demel a Hans-Ulrich Thamer (eds.)

Dějiny světa 5

Vznik moderny. 1770 až 1914

Hans-Ulrich Thamer (ed.)

Dějiny světa 6

Globalizace od roku 1880 do dneška

 Zpět na knížku "Dějiny světa 1".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook