Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Miroslav Tyrš  »  Miroslav Tyrš - Text na záložce

Miroslav Tyrš - Text na záložce

 

V letošním roce vzpomínáme 150. výročí založení tělovýchovné organizace Sokol, naší daleko nejvýznamnější celonárodní organizace, mající svým podílem na utváření národního charakteru též zásadní význam historický. Proto také osobnost jejího zakladatele náleží mezi nejvýznamnější činitele našich moderních dějin.
Na stránkách životopisu Miroslava Tyrše z pera docenta historie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Roberta Saka však před námi vyrůstá obraz daleko složitější osobnosti, než jak existuje ve vědomí široké veřejnosti. Není to pouze vlastenecky smýšlející cvičitel, ale vzdělanec, jenž ke svému češství dospěl značně křivolakou cestou. Svým založením byl především vědec, silně ovlivněný duchovními proudy své doby. Svou dráhu zahájil jako filosof pod vlivem díla A. Schopenhauera, věnoval se rovněž estetice a posléze se odborně zabýval výtvarným uměním, jeho minulostí a současností, a stal se profesorem tohoto oboru na právě vzniknuvší české univerzitě v Praze. Jako v Čechách obecně uznávaný odborník a ­kritik působil v porotách prosazujících výtvarnou výzdobu Národního divadla a vý­znamně tak ovlivnil vývoj našeho výtvarného umění. Jako přesvědčený demokrat vystupoval i politicky: po řadu let zastupoval v zemském sněmu mladočeskou stranu. Vedle význačného podílu na organizování Sokola, na stanovení jeho vlasteneckého a demokratického programu vytvořil též jeho tělovýchovnou terminologii, a to tak výtečně, že v mnohém přežívá doposud.
Právě v předestření nesmírné šíře osobnosti i díla M. Tyrše můžeme spatřovat největší přínos knihy. Ve svém výkladu autor zároveň poskytuje svébytný vhled do společenských, ideových a politických dějů v naší vlasti v druhé polovině 19. století.


Zpět na knížku "Miroslav Tyrš".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook