Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Židovské náboženství v proměnách věků  »  Židovské náboženství - Text na záložce

Židovské náboženství - Text na záložce

Židovství a jeho náboženství patří k hlavním duchovním ohniskům evropsko-americké civilizace a kultury. Bezprostřední poznání této vlivné myšlenkově bohaté tradice však stále ještě nebývá většině Středoevropanů běžně dostupné. Cennou pomocí všem, kdo se o tuto významnou kulturní a náboženskou oblast zajímají, bude české vydání knihy Kurta Schuberta, vynikajícího znalce dějinného vývoje židovského náboženství, profesora judaistiky na vídeňské univerzitě. Předkládá v ní výsledky své více než čtyřicetileté badatelské a přednáškové činnosti v tomto oboru. Vede čtenáře izraelsko-židovskými dějinami od jejich počátků kolem roku 2000 př. Kr. až po naši dobu. Výstižně charakterizuje hlavní etapy vývoje židovského náboženství i jeho ústřední témata, k nimž patří: jediný Bůh, stvoření a člověk, vyvolení Izraele, mesianismus, eschatologie, zbožnost a umění, náboženská filosofie, kabala, chasidismus aj. Zdůrazňuje při tom vázanost židovského náboženství na stále nově aktualizované dějiny Izraele a Židovstva a osvětluje dialektiku židovské asimilace či symbiózy s jinými kulturami na jedné straně a židovského prosazování vlastní identity na straně druhé. Ve vzájemném setkávání křesťanů a židů a v oboustranném poznávání jejich dějin, vztahu ke světu i k sobě navzájem spatřuje autor významný krok k ekumenickému sblížení i k nápravě vztahů neblahé minulosti.Zpět na knížku "Židovské náboženství v proměnách věků".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook