Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Zánik antického světa - Text na záložce

Zánik antického světa - Text na záložce

„Zánik antického světa“ představuje souhrn výsledků celoživotní badatelské činnosti autorovy. Dílo je o to cennější, že v něm jde o první původní českou práci, věnovanou tomuto zásadnímu tématu evropské vědy, na němž badatelé systematicky pracují již od konce XVIII. století, od vyjití proslulého dvanáctisvazkového „Úpadku a pádu římské říše“ Edwarda Gibbona. Proces postupného rozkladu říše sleduje prof. Češka již od prvních staletí našeho letopočtu, přičemž osu jeho výkladu tvoří pevné, o podrobnou znalost pramenů i literatury opřené zřetězení faktů, podložené zároveň výkladem hlubokých sociálních i ideových proměn antické společnosti oné doby.

 

Jako zvláště důležitý činitel vystupuje mezi těmito činiteli proces postupné christianizace říše, jenž jí dal alespoň v závěru jejích mnohasetletých dějin myšlenkovou jednotu. Autorovi však nejde jen o vztah křesťanské církve a státu, ale rovněž o její bouřlivý vývoj vnitřní, a to jak po stránce organizační, tak věroučné. Čtenáři tak podává mnohdy překvapivý vhled do střetů různých náboženských proudů i do pozadí koncilových jednání, na nichž se formulovaly dogmatické principy křesťanské víry.

 

Přes navenek střízlivý ráz textu četba knihy poskytuje hluboký čtenářský zážitek. Především od vpádu Hunů do Evropy vývoj v říši i za jejími hranicemi totiž nabývá tak na dramatičnosti, že autorův výklad přesahuje poutavostí dobrodružný román. Odborníky zaujme i komentovaný přehled pramenů a základní literatury v závěru.

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook