Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Židovské obřady a symboly  »  Židovské obřady a symboly - Text na záložce

Židovské obřady a symboly - Text na záložce

Dílo Židovské obřady a symboly dnes již patří mezi klasické texty o judaismu. Jeho autor působil bezmála pět desítek let jako rabín v holandském Haarlemu. Své texty vydával zprvu na pokračování v nežidovských novinách Haarlemsche Courant. Už to svědčí o neobvyklém liberalismu čtenářů i autora samého. V jednotlivých kapitolách vysvětluje vznik a význam synagogy, slavení šabatu, hlavních židovských svátků, otázky spojené s obřízkou, prvorozenectvím, košer stravou, nemocí i umíráním, a závěrem povahu základních židovských kanonických spisů. Výrazným znakem Vriesova textu je důraz na duchovní polohu, na vnitřní, niterný prožitek slavnostních, radostných i smutných událostí židovského života. Nejen popis vnějších forem židovského náboženského života, ale zejména proniknutí pod jejich povrch a vhled do barvité, živoucí tradice může napomoci odhalit hlubší smysl židovství a vést tak k jeho pochopení. Čtenářský zájem o tuto knihu potvrzuje i skutečnost, že vyšla v Holandsku šestkrát, v německém překladu třikrát a získala renomé standardního díla o židovském náboženství, obřadech a předpisech všedního a svátečního života Židů.

 Na toto dílo upozorňoval u nás soustavně pan Ladislav Mareš (1924–2007) z Heřmanova Městce, který se nedocenitelnou měrou zasloužil o uchování kulturního a historického dědictví místní židovské komunity. Nechť je toto české vydání i vděčnou připomínkou jeho vzácné osobnosti.

 Zpět na knížku "Židovské obřady a symboly".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook