Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Zrození očistce - Text na záložce

Zrození očistce - Text na záložce

Posmrtný osud člověka, jeho spása či zatracení, smrt a nesmrtelnost, odměna či trest vzrušovaly lidskou mysl již od samých počátků kultury. Jacques Le Goff v předkládané knize hledá odpověď na otázku, jakou podobu toto obecně lidské napětí získalo ve specifickém kulturním útvaru – středověkém křesťanství. Vydává se po stopách očistce – purgatoria, třetího místa onoho světa mezi nebem a peklem, kde duše nedokonale spravedlivých lidí podstupují očistu od svých hříchů. Sleduje počátky koncepce očistce v myšlení svatého Augustina a dalších učitelů rané církve, věnuje pozornost také barvitému světu vizí a putování na onen svět. Příběh očistce vrcholí jeho „triumfem“ v díle sv. Tomáše Akvinského a dalších scholastiků, v pastorační praxi kázání i v dílech uměleckých. Symbolickým završením je výstup na očistcovou horu spolu s Dantem, tvůrcem nesmrtelné Božské komedie. Le Goffovo Zrození očistce se s bravurou pohybuje na pomezí historie, religionistiky i teologie.

 

 

Jacques Le Goff (* 1924), i u nás dobře známý francouzský historik a přední evropský medievalista. Byl žákem Marka Blocha a Luciena Febvra, zakladatelů historické školy Annales, a po nich se stal vůdčí osobností tohoto vlivného směru historického bádání. Pozornost historiků se v tomto pojetí snáší z výšin politického a kulturního života dané epochy na zem, ke každodennímu životu, ať už materiálnímu nebo mentálnímu. Proslulá je Le Goffova koncepce „dlouhého středověku“, období dynamického, zahrnujícího více než tisíciletí evropských dějin. Českému čtenáři jsou dosud přístupny tyto Le Goffovy práce: Kultura středověké Evropy (1991), Středověká imaginace (1998), Intelektuálové ve středověku (2000), jako editor i autor se představuje díly Středověký člověk a jeho svět (1999) a Encyklopedie středověku (2002) – poslední dvě jmenované práce vydalo nakladatelství Vyšehrad.

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook