Literatura s názorem

Jan Sokol (1936–2021)

Aktuality

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí jednoho z našich kmenových autorů, prof. Jana Sokola (+ 16. 2. 2021).

Jan Sokol se do povědomí veřejnosti zapsal jako výrazný filozof, pedagog, spisovatel a překladatel. Byl poslancem Federálního shromáždění, ministrem školství a kandidoval na prezidenta ČR. Vystudoval matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a pracoval ve Výzkumném ústavu matematických strojů. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. V 90. letech přednášel na Pedagogické fakultě a na Filosofické fakultě UK, od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. Za svou práci získal několik významných ocenění, mj. Zlatou medaili Univerzity Karlovy či Cenu VIZE 97; stal se rovněž důstojníkem Řádu čestné legie Francouzské republiky.

Jan Sokol je autorem mnoha odborných i populárních článků a celé řady knih. S Vyšehradem spolupracoval 50 let jako autor, překladatel i jako člen ediční rady. V roce 1971 zde vyšel jeho překlad knihy Maurice Blondela Pravda, poznání a čin. Od té doby se podílel jako autor nebo překladatel na vydání dalších dvaceti šesti knih. Vyzvednout bychom mohli alespoň jeho opakovaně vydávanou Malou filosofii člověka, výbor z děl středověké mystiky Mistr Eckhart a středověká mystika, trilogii Moc, peníze a právo, Člověk jako osoba a Etika, život, instituce nebo z jiné oblasti jeho soubor duchovně laděných promluv Naděje na neděli.

Poslední z jeho knih vyšla ve Vyšehradu před týdnem: knižní rozhovor Odvaha ke svobodě je tak zároveň jeho myšlenkovým odkazem.

Vyšehrad newsletter

Zajímá Vás, jaké novinky právě vychází a co se děje v knižním světě? Přihlášením k odběru našich e-mailových novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.