Literatura s názorem

O nakladatelství Vyšehrad

Nakladatelství Vyšehrad je nejstarší fungující nakladatelství v České republice a za svou téměř devadesátiletou existenci vydalo více než tři tisíce knižních titulů. Těžištěm současné knižní produkce Vyšehradu je kvalitní naučná literatura zejména z oblasti historie, filosofie, religionistiky a teologie (edice Historica, Velké postavy českých dějin, Kulturní historie, Reflexe, Krystal, Světová náboženství, Teologie, Cesty), v posledních letech přibývá také titulů z přírodních věd (edice Spektrum). Pokud jde o beletrii, Vyšehrad dává prostor původním českým autorům (edice Tvář), stejně jako pečlivě vybraným titulům překladovým (Světová próza), skutečnou klasiku se pak snaží připomínat v edici Maják. Poezii je věnována edice Verše. Stálé čtenářské oblibě se těší rozhovory se současnými osobnostmi (edice Rozhovory). Vyšehrad se výběrově věnuje také knihám o zdravém životním stylu, specializovaným kuchařkám a dárkovým publikacím. 

Něco málo z historie Vyšehradu

Nakladatelství Vyšehrad založil v roce 1934 monsignore Bohumil Stašek, kanovník pražské vyšehradské kapituly, a je tedy nejstarším nakladatelstvím u nás. Začátky Vyšehradu byly velmi skromné. Redakci tvořil ekonomický správce nakladatelství František Jirásek a překladatel z angličtiny Aloys Skoumal. Za nejvýznamnější edici této doby je považována Podlahova knihovna naučných spisů, kde vyšlo například Florovského dílo Čeští jezuité na Rusi.

Produkce Vyšehradu postupně vzrůstala a tento trend se nezměnil ani v období druhé světové války. Vyšlo zde například první vydání slavného románu Kámen a bolest Karla Schulze, dále díla Jakuba Demla či Jana Čepa.

V edici Literární klub vyšly prózy Františka Křeliny nebo historické texty Zdeňka Kalisty. V další pozoruhodné edici České letopisy byla vydávána významná naučná díla, například korespondence Pekař--Goll nebo Zeyer--Braunerová.
Po válce začal ve Vyšehradu vycházet měsíčník Řád a týdeník Obnova.

V této době řídil nakladatelství literární historik Bedřich Fučík.

Bedřich Fučík

Dále zde působili filosof Rudolf Voříšek, básník Ivan Slavík či spisovatel Albert Vyskočil. Fučíkovo tříleté vedení Vyšehradu výrazně ovlivnilo podobu vycházejících edic a posílilo prestiž tohoto křesťansky orientovaného nakladatelského domu. Fučík tehdy pokračoval ve své melantrišské edici Poesie. Ve vyšehradské edici Verše vycházely sbírky Zahradníčka, Renče, Dokulila, Kostohryze, Vokolka a dalších spirituálně orientovaných autorů.

Na sklonku jara roku 1951 byla většina zaměstnanců i spolupracovníků Vyšehradu odsouzena na mnoho let do vězení. Byli to zejména Josef Kostohryz, Václav Renč, Bedřich Fučík, Karel Zítko, Ladislav Jehlička, Zdeněk Kalista, František Křelina, Josef Knap nebo Rudolf Voříšek, který ve vězení zemřel. Nakladatelství bylo zakázáno.

Po několika letech se činnost nakladatelství pod změněným názvem Lidová demokracie-Vyšehrad postupně obnovovala. Tehdy vycházela především díla starších českých autorů (Mácha, Neruda, Třebízský). Objevovaly se ovšem i texty připomínající Československou stranu lidovou jako součást Národní fronty. I v těchto letech čas od času vyšel kvalitní nový titul, jako například Vašicovy Literární památky epochy velkomoravské.

Teilhard de Chardin

V roce 1968 podepsalo několik desítek spisovatelů – především Jaroslav Seifert – petici za obnovení jména Vyšehrad. Na jeho vedení se dokonce opět podílel Bedřich Fučík. Za řadu vynikajících edičních podnětů vděčilo nakladatelství filosofu Jiřímu Němcovi. V krátkém období uvolnění byla vydána díla do té doby zakázaných autorů – Gabriela Marcela, Martina Heideggera či Pierra Teilharda de Chardin.

V období normalizace se přes obtížné podmínky podařilo prosadit řadu kvalitních titulů, byť některé vyšly spíše jen cenzurním nedopatřením, případně opatřené vhodně zvoleným „krycím“ titulem. Za všechny uveďme například Exupéryho Citadelu nebo řadu nejstarších evropských literárních památek.

Po roce 1990 chtěl Vyšehrad v tradici vydávání kvalitní literatury pokračovat. Bohužel propojení knižního nakladatelství s deníkem Lidová demokracie a nezájem tehdejších majitelů vedly zanedlouho k likvidaci podniku Lidová demokracie, a tím i k značnému útlumu činnosti nakladatelství Vyšehrad. Po dlouhé rozvaze byly značka i rozpracované tituly odkoupeny nově vzniklým nakladatelstvím Scriptum, nakladatelstvím s podobným zaměřením, a v roce 1993 vznikl Vyšehrad, spol. s r.o. Ten v této podobě vydával knihy až do roku 2018, kdy se stal součástí společnosti Albatros Media a.s.

Redakce

Pravomil Novák
programový ředitel

Vystudoval jsem kybernetiku na FEL ČVUT. Po škole jsem nastoupil do Astronomického ústavu v Ondřejově. Vyvíjel a programoval jsem přístroje pro kosmické družice, které se potom realizovaly v několika projektech NASA i ESA. V roce 1990 jsme spolu s Vláďou Vernerem založili nakladatelství Scriptum, kde jsme navázali na předchozí aktivity z doby samizdatu. V „mladické nerozvážnosti“ jsem opustil vědeckou kariéru a začal se plně věnovat velmi nejistému povolání nakladatele. V roce 1993 jsme znovu založili nakladatelství Vyšehrad. Za 25 let samostatné činnosti jsme vydali více než dva tisíce knih, z nichž mnohé získaly významná ocenění, a velmi jsme rozšířili ediční plán. Díky práci ve Vyšehradu jsem se seznámil se spoustou skvělých lidí – autorů, grafiků, překladatelů a redaktorů. Hodně jsem se od nich naučil a mnozí z nich se stali mými trvalými přáteli. V létě 2018 proběhla akvizice Vyšehradu do společnosti Albatros Media, kde nadále pracuji jako programový ředitel. Ubylo mi hodně starostí s úkoly, které teď řeší odborníci z jiných oddělení, a mám více času se věnovat tomu, co mě nejvíce baví – setkávání s autory, načítání a posuzování nových námětů do edičního plánu.

[email protected]
Radka Fialová
šéfredaktorka

První redaktorskou zkušenost jsem získala na praxi v kulturním přehledu, mým snem ale bylo stát se překladatelkou jako moje teta – ta se ovšem věnovala překladům technickým, kdežto já jsem k nevoli svého otce, který mě nutil do studia ekonomie, tíhla k předmětům humanitním. Nakonec jsem vystudovala religionistiku a klasickou řečtinu na Filosofické fakultě. Pro Vyšehrad jsem ještě během studií začala překládat z němčiny, v roce 2003 jsem nastoupila jako redaktorka, nejprve „malých“ dárkových titulů. Dnes mám kromě odborných edic Světová náboženství a Raně křesťanská literatura na starost např. edici knižních rozhovorů a tituly z edice Zdraví a životní styl. Dlouhodobě se zaměřuji na spolupráci s českými autory -- nejvíc mě těší být u toho, jak se knížka pomalu rodí a my redaktoři jsme takoví kmotříčci, kteří jí pomáhají na svět.

[email protected]
Filip Outrata
literární redaktor

Příběhy, legendy a báje mě fascinovaly odmala. Čím víc zvláštních a starobyle znějících jmen, tím líp. Studium historie a češtiny na Filozofické fakultě byla jasná volba, časem se k tomu přidala ekumenická teologie. Práce redaktora ve Vyšehradu mi kromě skvělého kolektivu nabídla možnost ponořit se do mých oblíbených světů naplno. Většina knih, které mám na starosti, je z oboru české i obecné historie, rád si ale „odskočím“ k teologii, poezii a kvalitní světové beletrii. Kromě redaktorské práce vyučuji na Evangelické teologické fakultě UK, píšu pravidelně publicistické texty pro internetový Deník Referendum, příležitostně překládám, věnuji se různým ekumenickým a občanským aktivitám. Ve volném čase, když zrovna nějaký zbyde, rád cestuji, fotografuji, jezdím na kole, vařím. Krásnou životní zkušeností pro mě byla možnost zůstat na rodičovské s dcerou.

[email protected]
Adéla Tošovská
literární redaktorka

Vystudovala jsem bohemistiku na FFUK a po škole jsem krátce působila jako korektorka v novinách. V roce 2010 jsem nastoupila jako redaktorka do nakladatelství Dokořán a v nakladatelství Vyšehrad pracuji od roku 2015. Redakční práce mě baví, protože v sobě v ideálním případě spojuje čtení, přemýšlení o jazyce, psaní a propojování literatury s vizuálním uměním (a i v méně ideálních případech je to pořád duševní činnost, na jejímž konci stojí hmatatelný výsledek – kniha). Kromě literatury se zajímám o filmy, fascinuje mě hudba a současně nabíjí i uklidňuje příroda.

[email protected]

Martin Pšenička
literární redaktor

Studoval jsem tvůrčí psaní a redakční práci na Literární akademii Josefa Škvoreckého a český jazyk a literaturu na FF UK. Řadu let jsem pracoval jako jazykový redaktor na volné noze, příležitostně překládal poezii či texty z oblasti literární vědy, s kolegy z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK jsme vydali několik knih esejí o poezii, na nichž jsem se podílel editorsky i autorsky. Současně od roku 2014 působím v Plavu, měsíčníku pro světovou literaturu, který jsem v roli šéfredaktora také několik let vedl. Ve Vyšehradu mám na starosti především beletrii, ať už českou, která vychází v edici Tvář, či světovou z edice Světová próza. Oproti externí redakční praxi mám na působení v nakladatelství rád pravidelný pracovní rytmus a kontakt s lidmi, kteří se knize věnují v různých fázích jejího vzniku, nejlépe se ale stále cítím v přímém kontaktu s literárním textem, když s rukou na slovníku prozkoumávám temná zákoutí autorových (či překladatelových) vět.

[email protected]
Vladimír Verner
vedoucí výtvarný redaktor a grafik

Vystudoval jsem Stavební fakultu na ČVUT v Praze, ale vždycky mě lákala grafická práce a tvůrčí činnost.  Když jsme v roce 1990 spolu s Mílou Novákem založili nakladatelství Scriptum, kde jsme navázali na předchozí aktivity z doby samizdatu, měl jsem na starosti především sazbu, grafickou úpravu a zajištění výroby. Práce s knihami mě zcela pohltila a baví mě dodnes. V roce 1993 jsme znovu založili nakladatelství Vyšehrad. Za 25 let samostatné činnosti jsme vydali více než dva tisíce knih, z nichž mnohé získaly významná ocenění a velmi jsme rozšířili ediční plán. Díky práci ve Vyšehradu jsem se seznámil se spoustou skvělých lidí – autorů, grafiků, překladatelů a redaktorů, a mnozí z nich pro mne byli velikou inspirací. Za všechny musím jmenovat alespoň Vladimíra Nárožníka, Zdeňka Zieglera a především dlouholetého spolupracovníka Vyšehradu, Zbyňka Kočvara, který je mi po celé ty roky přítelem a učitelem. V létě 2018 proběhla akvizice Vyšehradu do společnosti Albatros Media, kde nadále pracuji jako vedoucí výtvarný redaktor a grafik, a spolupráce s kolegy v tomto, v současnosti největším, nakladatelském domě se pro mě stala novou inspirací a životní výzvou.

[email protected]
Kateřina Urbanová
grafička

Již od útlého dětství jsem měla slabost pro knihy. Ač jsem nikdy nebyla zrovna velkým čtenářem, vždy jsem milovala jejich vůni, různorodé zpracování a byla jsem spíše jejich sběratelem. Tato vášeň se dále prohloubila při studiu v ateliéru propagační grafiky ak. mal. Zbyňka Kočvara, kterému jsem nesmírně vděčná za jeho trpělivost, důvěru a doporučení do nakladatelství Vyšehrad. Díky jeho vedení, velkorysosti a péči mých vyšehradských kolegů jsem začala poznávat veškeré zásady typografie a knižní grafiky jako takové. Práce v nakladatelství mne naplňuje především svou rozmanitostí a originalitou každého vydaného titulu. Mou srdeční záležitostí jsou Noc ve znamení tygra a knihy z edice Tvář. Ta se neustále graficky posouvá a s každým dalším titulem mi dělá čím dál větší radost.

[email protected]
František Jakubec
DTP operátor

Vyučil jsem se ručním sazečem, to znamená, že jsem stál před „kasou“ a do sázítka vkládal jednu olověnou literu za druhou. Práce ručního sazeče mě velmi bavila, zvláště miniaturní sazba jízdních řádů. Ruční sazbu dělám stále, jen olověné litery a kasu nahradila klávesnice a monitor počítače s různými grafickými programy. A sazbu jízdních řádů a statistických ročenek nahradila sazba krásných knih nakladatelství Vyšehrad. Osudu jsem nesmírně vděčný za to, že mě zavál právě do Vyšehradu, neboť knihy převážně z tohoto nakladatelství obsahovala knihovna u nás doma. Proto jsem měl možnost začíst se do románů světových autorů už v mládí, četl jsem je rád – a tato radost mi zůstala až do současnosti. Takže v zaměstnání jsem s knihami v kontaktu technickém, v době volna pak vděčně čtenářském.

[email protected]

Vyšehrad newsletter

Zajímá Vás, jaké novinky právě vychází a co se děje v knižním světě? Přihlášením k odběru našich e-mailových novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.