Literatura s názorem

Slovník svatých

Světci v historii, umění a lidové představivosti

Magdalena Žáčková

i Připravujeme

Velkolepá publikace od předních znalců křesťanského umění a církevních dějin

Světci a světice, postavy požívající úcty a mnohdy spojené s divotvornými schopnostmi a silami, jsou fenoménem mnoha světových náboženství. Kniha Fernanda a Gioii Lanziových se zaměřuje na svaté v tradici římskokatolické církve. Bohatě ilustrovaná kniha přináší portréty více než sto padesáti postav, přičemž vedle jejich života, kultu a zázraků s nimi spojených je pozornost věnována ikonografii. Samostatná část knihy je klíčem k rozeznávání atributů – předmětů, které jsou pro daného světce a světici specifické a podle nichž je také možné je spolehlivě rozeznat. Svatí jsou představeni v širokém záběru od novozákonních postav přes mučedníky starověké církve, velké postavy středověku a baroka až po moderní dobu. České svaté zastupuje kníže Václav, jeden z patronů Evropy svatý Vojtěch a svatý Jan Nepomucký, jehož kult dosáhl světových rozměrů.
Číst více
999,00 Kč Doporučená cena
Vychází 09.10.2023

Vyšehrad newsletter

Zajímá Vás, jaké novinky právě vychází a co se děje v knižním světě? Přihlášením k odběru našich e-mailových novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.