Nakladatelství Vyšehrad
Literatura s názorem

V roce 2020 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2019

V roce 2020 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2019
Výroční ceny

Ceny obdrželi Hana Lehečková za původní práci Svatá hlava, Vlasta Winkelhöferová za překlad knihy Šúsaku Endó: Hluboká řeka, Jana Novotná za překlad knihy Marcos Aguinis: Sám proti inkvizici, Sylvie Kotercová za výtvarné zpracování knihy Jiřího Klečky Pět ročních období a Milan Holeček in memoriam získal mimořádnou cenu za autorský počin Hrdinové zámořských objevů.

Číst více

V roce 2005 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2004

V roce 2005 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2004
Výroční ceny

PhDr. Alexandře Navrátilové, CSc. za původní práci Narození a smrt v české lidové kultuře, PhDr. Evě Kondrysové za překlad knihy Iaina Pearse Scipionův sen, PhDr. Gustavu Franclovi za dlouholetou překladatelskou spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad, zejména za vynikající překlady Paula Verlaina a dalších francouzských básníků

Číst více

V roce 2007 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2006

V roce 2007 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2006
Výroční ceny

PhDr. Věře Dvořákové za vynikající překlady z francouzštiny Antoine de Saint-Exupery: CITADELA, Jacques Le Goff / ZROZENí OČISTCE a její dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím, akad. mal. Zbyku Kočvarovi za grafický návrh ediční řady Knihovna rané křesťanské literatury a jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím, prof. PhDr. Josefu Kolmašovi, Dr.Sc. za vynikající překlad z angličtiny STAROVĚKÝ TIBET a jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím, doc. PhDr. Josefu Forbelskému za původní práci ŠPANĚLÉ, ŘíŠE a ČECHY v 16. a 17. stoletía jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím.

Číst více

V roce 2008 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2007

V roce 2008 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2007
Výroční ceny

Prof. ThDr. Petru Pokornému, DrSc. za jeho podíl na vzniku řady Novozákonní apokryfy a autorský podíl na knize Hermeneutika jako teorie porozumění (Od základních otázek jazykak výkladu Bible) a jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím, Věře Šťovíčkové-Heroldové za vynikající překlady z angličtiny děl Petera Tremaynea Případy sestry Fidelmy a její dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím, Prof. PhDr. Petru Sommerovi, CSc. za původní práci Svatý Prokop (Z počátků českého státu a církve), Heleně Konstantinové, akad. mal. za její dlouholetou výtvarnou spolupráci s nakladatelstvím.

Číst více

V roce 2009 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2008

V roce 2009 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2008
Výroční ceny

Za vynikající překlad knihy Craig Wright: Labyrint a bojovník Michaele Ponocné, Gabriele Klikové za vynikající překlad knihy R. Béliveau, D. Gingras: Výživou proti rakovině, Karlu Jechovi za původní práci Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, akad. mal. Zdeňku Zieglerovi za grafickou úpravu knihy Antoine de Saint Exupéry Tanečnice Manon a za za jeho dlouholetou spolupráci při grafické úpravě knih v nakladatelství Vyšehrad.

Číst více

V roce 2010 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2009

V roce 2010 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2009
Výroční ceny

Prof. PhDr. Janě Nechutové, CSc. za vynikající překlad z latinského originálu knihy Caesarius z Heisterbachu: Vyprávění o zázracích (Středověký člověk v zrcadle exempel), Janě Novotné za vynikající překlad ze španělštiny knihy José Jiménez Lozano: Věno po mé matce, prof. PhDr. Janu Rychlíkovi, DrSc. za původní práci Mezi Vídní a Cařihradem (Utváření balkánských národů), prof. PhDr. Jiřímu Štaifovi, CSc. za původní práci František Palacký (Život, dílo, mýtus).

Číst více

V roce 2011 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2010

V roce 2011 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2010
Výroční ceny

Michaela Blažejová dlouholetá spolupráce s nakladatelstvím Vyšehrad za edici Velké postavy českých dějin, PhDr. Jan Hlavička překlad knihy Karl Christ: Krize a zánik římské republiky byl zařazen mezi nejlepší překladové práce nakladatelství Vyšehrad loňského roku, Petr Sláma, Th. D. za sestavení antologie rabínské literatury Tanu rabanan, překlad a okomentování textů a doplnění rozsáhlé úvodní studie, PhDr. Eva Večerková, CSc. Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury byla ohodnocena jako nejlepší původní práce loňského roku, PhDr. Věra Frolcová, CSc. Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury byla ohodnocena jako nejlepší původní práce loňského roku.

Číst více

V roce 2012 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2011

V roce 2012 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2011
Výroční ceny

V kategorii původní práce cenu obdržela Helena Soukupová za knihu Anežský klášter v Praze, v kategorii překlad knihy cenu obdržela Helena Medková za překlad knihy: Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach, v kategorii grafická úprava cenu obdržel Rostislav Vaněk za grafickou úpravu knihy: Helena Soukupová: Anežský klášter v Praze.

Číst více

Vyšehrad newsletter

Zajímá Vás, jaký knižní hit právě vychází, na jaké zboží je výhodná sleva, jaká běží soutěž o ceny? Přihlášením k odběru našich e-mailových novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.