Literatura s názorem

V roce 2020 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2019

V roce 2020 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2019
Výroční ceny

Ceny obdrželi Hana Lehečková za původní práci Svatá hlava, Vlasta Winkelhöferová za překlad knihy Šúsaku Endó: Hluboká řeka, Jana Novotná za překlad knihy Marcos Aguinis: Sám proti inkvizici, Sylvie Kotercová za výtvarné zpracování knihy Jiřího Klečky Pět ročních období a Milan Holeček in memoriam získal mimořádnou cenu za autorský počin Hrdinové zámořských objevů.

Číst více

V roce 2005 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2004

V roce 2005 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2004
Výroční ceny

PhDr. Alexandře Navrátilové, CSc. za původní práci Narození a smrt v české lidové kultuře, PhDr. Evě Kondrysové za překlad knihy Iaina Pearse Scipionův sen, PhDr. Gustavu Franclovi za dlouholetou překladatelskou spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad, zejména za vynikající překlady Paula Verlaina a dalších francouzských básníků

Číst více

V roce 2007 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2006

V roce 2007 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2006
Výroční ceny

PhDr. Věře Dvořákové za vynikající překlady z francouzštiny Antoine de Saint-Exupery: CITADELA, Jacques Le Goff / ZROZENí OČISTCE a její dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím, akad. mal. Zbyku Kočvarovi za grafický návrh ediční řady Knihovna rané křesťanské literatury a jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím, prof. PhDr. Josefu Kolmašovi, Dr.Sc. za vynikající překlad z angličtiny STAROVĚKÝ TIBET a jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím, doc. PhDr. Josefu Forbelskému za původní práci ŠPANĚLÉ, ŘíŠE a ČECHY v 16. a 17. stoletía jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím.

Číst více

V roce 2008 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2007

V roce 2008 udělilo nakladatelství výroční ceny za rok 2007
Výroční ceny

Prof. ThDr. Petru Pokornému, DrSc. za jeho podíl na vzniku řady Novozákonní apokryfy a autorský podíl na knize Hermeneutika jako teorie porozumění (Od základních otázek jazykak výkladu Bible) a jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím, Věře Šťovíčkové-Heroldové za vynikající překlady z angličtiny děl Petera Tremaynea Případy sestry Fidelmy a její dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím, Prof. PhDr. Petru Sommerovi, CSc. za původní práci Svatý Prokop (Z počátků českého státu a církve), Heleně Konstantinové, akad. mal. za její dlouholetou výtvarnou spolupráci s nakladatelstvím.

Číst více

Vyšehrad newsletter

Zajímá Vás, jaké novinky právě vychází a co se děje v knižním světě? Přihlášením k odběru našich e-mailových novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.